Energomontaż English version
Raporty okresowe

Raporty kwartalne

Rok Raport Pobierz
2013 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku [PDF]
2013 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za trzeci kwartał 2013 roku [PDF]
2013 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za pierwszy kwartał 2013 roku [PDF]
2012 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za trzeci kwartał 2012 roku [PDF]
2012 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za pierwszy kwartał 2012 roku [PDF]
2011 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za czwarty kwartał 2011 roku [PDF]
2011 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za trzeci kwartał 2011 roku [PDF]
2011 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za pierwszy kwartał 2011 roku [PDF]
2010 Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2010 [PDF]
2010 Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2010 [PDF]
2009 Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2009 [PDF]
2009 Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2009 [PDF]
2009 Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2009 [PDF]
2008 Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2008 [PDF]
2008 Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2008 [PDF]
2008 Skonsolidowany raport finansowy za II kwartał 2008 [PDF]
2008 Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2008 [PDF]
2007 Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2007 [PDF]
2007 Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2007 [PDF]
2007 Skonsolidowany raport finansowy za II kwartał 2007 [PDF]
2007 Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2007 [PDF]
2006 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2006 [PDF]
2006 Skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2006 [PDF]
2006 Skonsolidowany raport finansowy grupy kapitałowej za III kwartał 2006 [PDF]
2006 Skonsolidowany raport finansowy grupy kapitałowej za IV kwartał 2006 [PDF]
2005 Dane finansowe za II kwartał 2005 [PDF]
2005 Dane finansowe za I kwartał 2005 [PDF]

 

Raporty półroczne

Rok Raport Pobierz
2013 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2013 [PDF]
2013 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2013 - Oświadczenia Syndyka Spółki [PDF]
2013 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2013 - Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta [PDF]
2012 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2012 [PDF]
2012 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2012 - Oświadczenia Zarządu Spółki [PDF]
2012 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2012 - Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta [PDF]
2011 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2011 - Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta [PDF]
2011 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2011 - Oświadczenia Zarządu podmiotu dominującego [PDF]
2011 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2011 [PDF]
2010 Skonsolidowany raport półroczny 2010 [PDF]
2010 Skonsolidowany raport półroczny 2010 - Oświadczenie Zarządu podmiotu dominującego [PDF]
2010 Skonsolidowany raport półroczny 2010 - Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta [PDF]
2009 Skonsolidowany raport półroczny 2009 [PDF]
2009 Skonsolidowany raport półroczny 2009 - Oświadczenia Zarządu podmiotu dominującego [PDF]
2009 Skonsolidowany raport półroczny 2009 - Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta [PDF]
2008 Skonsolidowany raport półroczny 2008 [PDF]
2007 Skonsolidowany raport półroczny 2007 [PDF]
2006 Raport biegłych rewidentów z przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2006 [PDF]
2006 Sprawozdanie finansowe Spólki za I pólrocze 2006 [PDF]
2006 Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za I półrocze 2006 [PDF]
2006 Opinia i raport biegłych rewidentów z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 [PDF]
2006 Raport biegłych rewidentów z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 [PDF]
2006 Sprawozdanie z działalności Spółki za I półrocze 2006 [PDF]
2006 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2006 [PDF]
2005 Dane finansowe za I pólrocze 2005 [PDF]
2005 Skonsolidowane dane finansowe z I półrocze 2005 [PDF]

 

Raporty roczne

Rok Raport Pobierz
2012 Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta dotyczące badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe za 2012 rok [PDF]
2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe za 2012 rok [PDF]
2012 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe za 2012 rok [PDF]
2012 Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta dotyczące badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok [PDF]
2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej za 2012 rok [PDF]
2012 Sprawozdanie finansowe Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej za 2012 rok [PDF]
2011 Sprawozdanie finansowe Energomontaż-Południe SA za 2011 rok [PDF]
2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Energomontaż-Południe SA za 2011 rok [PDF]
2011 Opinia nezależnego biegłego rewidenta - 2011 rok [PDF]
2011 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok [PDF]
2011 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za 2011 rok [PDF]
2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za 2011 rok [PDF]
2011 Opinia niezależnego biegłego rewidenta - 2011 rok [PDF]
2011 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok [PDF]
2010 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2010 [PDF]
2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010 [PDF]
2010 Skonsolidowany Raport Roczny 2010 - Opinia biegłych rewidentów [PDF]
2010 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 [PDF]
2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Energomontaż-Południe SA za rok 2010 [PDF]
2010 Sprawozdanie finansowe za rok 2010 - Opinia biegłych rewidentów [PDF]
2010 Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2010 [PDF]
2010 Sprawozdanie finansowe Energomontaż-Południe SA za rok 2010 [PDF]
2009 Skonsolidowany Raport Roczny 2009 - Opinia biegłych rewidentów [PDF]
2009 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009 [PDF]
2009 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2009 [PDF]
2009 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009 [PDF]
2009 Raport Roczny 2009 - Opinia biegłych rewidentów [PDF]
2009 Raport z badania sprawozdania finansowego 2009 [PDF]
2009 Sprawozdanie finansowe za rok 2009 [PDF]
2009 Sprawozdanie z działalności za rok 2009 [PDF]
2008 Skonsolidowany Raport Roczny 2008 - Opis [PDF]
2008 Skonsolidowany Raport Roczny 2008 - Opinia biegłych rewidentów [PDF]
2008 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 [PDF]
2008 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2008 [PDF]
2008 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008 [PDF]
2008 Raport Roczny 2008 - Opis [PDF]
2008 Raport Roczny 2008 - Opinia biegłych rewidentów [PDF]
2008 Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2008 [PDF]
2008 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 [PDF]
2008 Raport Roczny 2008 - Sprawozdanie z działalności za rok 2008 [PDF]
2007 Skonsolidowany raport roczny 2007 [PDF]
2007 Raport roczny 2007 [PDF]
2006 Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2006 Energomontażu-Południe SA [PDF]
2006 Raport Roczny 2006 Energomontażu-Południe SA [PDF]
2005 Dane finansowe za 2005 [PDF]
2005 Skonsolidowane dane finansowe za 2005 [PDF]

 

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.