string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt647438da3a438'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt647438da3a52d'" Energomontaż English version
Prospekt emisyjny
string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt647438da41b8b'"

Emisja akcji serii E Spółki była emisją prywatną skierowaną do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A  i nie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego.

Emisja akcji serii D Energomontaż-Południe SA była emisją prywatną aportową i nie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii D były wyemitowane  w zamian za 40% udziałów w Przedsiębiorstwie Montażowym Amontex Sp. z o.o.

Prospekt emisyjny  | ważny do 17/09/2007
Prospekt emisyjny ważny do 17/09/2007 [9,33 MB]
adobe reader
   
Aneksy
Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego [76 KB]
adobe reader
Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego [199 KB]
adobe reader
Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego [871 KB]
adobe reader
   
Prospekt emisyjny | ważny do 27/08/1997
Prospekt emisyjny ważny do 27/08/1997 [4,40 MB]
adobe reader

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.