Energomontaż English version
Raporty bieżące

   Strona nr 57 z 57

08/2007 (27.02.2007)

Sprzedaż akcji

Zarząd Spółki Energomontaż - Południe S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie o sprzedaży posiadanych akcji przez znaczącego akcjonariusza

> więcej

11/2007 (13.02.2007)

Zmiana osoby odpowiedzialnej za przekazywanie informacji do wiadomości publicznej

Zarząd Spółki Energomontaż - Południe S.A. zawiadamia, z dniem 14.02 2007 roku obowiązki w sprawie przekazywania informacji bieżących i okresowych przejmuje Pani Justyna Peciak.

> więcej

10/2007 (12.02.2007)

Umowa znacząca - wypowiedzenie

W nawiązaniu do raportu nr 47/2004 z dnia 14.12.2004r. Zarząd Emitenta informuje o odstąpieniu przez Zamawiającego dnia 9.02.07 r. od umowy

> więcej

09/2007 (12.02.2007)

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

Zarząd Spółki Energomontaż - Południe S.A. przekazuje wykaz informacji bieżących i okresowych, które zostały podane do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2006.

> więcej

04/2007 (27.01.2007)

Rejestracja praw poboru akcji serii C w KDPW

Energomontaż-Południe S.A. informuje, że otrzymał informację dotyczącą podjęcia przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") uchwały nr 3 z dnia 2 stycznia 2007 roku

> więcej

07/2007 (26.01.2007)

Prognoza wyniku Spółki zależnej na rok 2007

Zarząd Spółki „Energomontaż-Południe” S.A. (Emitent) informuje, że prognozowany wynik brutto na rok 2007 spółki Wica Invest Sp. z o.o.,

> więcej

06/2007 (23.01.2007)

Informacja dla akcjonariuszy

Zarząd Spółki Energomontaż - Południe S.A. zawiadamia, iż w dniu 26 stycznia 2007 roku odbędzie się spotkanie z Inwestorami.

> więcej

05/2007 (16.01.2007)

Złożenie Prospektu Emisyjnego

Zarząd Spółki Energomontaż - Południe informuje, iż w dniu 16.01.2007 w Komisji Nadzoru Finansowego celem zatwierdzenia złożony został Prospekt Emisyjny

> więcej

03/2007 (09.01.2007)

Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd Energomontażu - Południe S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych za poszczególne okresy 2007 roku:

> więcej

02/2007 (03.01.2007)

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

Zarząd Spółki Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż działając na podstawie Uchwały nr 2 § 1 pkt. 3 NWZA Spółki z dnia 13.11.2006 r. po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej ustalił cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 1,1 zł (jeden złoty i dziesięć groszy) za jedną akcję.

> więcej

   Strona nr 57 z 57

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.