Energomontaż English version
Raporty bieżące

Raport bieżący nr: 09/2007
Data raportu: 12.02.2007

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

Zarząd Spółki Energomontaż - Południe S.A. przekazuje wykaz informacji bieżących i okresowych, które zostały podane do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2006. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 15, a także dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.energomontaz.pl


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marek Koryciński Prezes Zarządu
Izabela Jakubiec Członek Zarządu

 

Podstawa prawna:

 

Załączniki:

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku [pdf]
0,03 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.