Energomontaż English version
Raporty bieżące

Raport bieżący nr: 11/2007
Data raportu: 13.02.2007

Zmiana osoby odpowiedzialnej za przekazywanie informacji do wiadomości publicznej

Zarząd Spółki Energomontaż - Południe S.A. zawiadamia, z dniem 14.02 2007 roku
obowiązki w sprawie przekazywania informacji bieżących i okresowych przejmuje Pani
Justyna Peciak.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marek Koryciński Prezes Zarządu
Izabela Jakubiec Członek Zarządu

 

Podstawa prawna:

 

Załączniki:

Zmiana osoby odpowiedzialnej za przekazywanie informacji do wiadomości publicznej [pdf]
0,04 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.