string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6518677050941'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6518677050a37'" Energomontaż-Południe SA - Bieżące
Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Bieżące
Bieżące
string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt65186770571d2'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt651867705724b'"


   Strona nr 2 z 57   

49/2013 (28.11.2013)

Wynik przetargu na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w dniu 12 listopada 2013 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2013 w dniu 12 listopada 2013 r. Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z ww. przetargiem nie wpłynęła żadna oferta.

więcej

48/2013 (26.11.2013)

Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada 2013 r. zbył w drodze odrębnych transakcji zorganizowane części przedsiębiorstwa Emitenta ...

więcej

47/2013 (26.11.2013)

Zbycie udziałów ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sprzedaży majątku wchodzącego w skład masy upadłości Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada 2013 r. zawarto z osobą fizyczną umowę zbycia 200 udziałów podmiotu zależnego Emitenta - ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o. ...

więcej

46/2013 (26.11.2013)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26 listopada 2013 r. ogłosił pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości ...

więcej

45/2013 (22.11.2013)

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie modernizacji części ciśnieniowej dla kotłów B1-B7 GDFSUEZ w Elektrowni Połaniec

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2012 z dnia 5 października 2012 r., w którym informowano o zawarciu znaczącej umowy na wykonanie modernizacji części ciśnieniowej dla kotłów B1-B7 GDFSUEZ w Elektrowni Połaniec (Umowa), Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 listopada 2013 r. zostało podpisane trójstronnie porozumienie pomiędzy Konsorcjum firm w skład, którego wchodzi Emitent oraz podmiot od niego zależny - ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o. (Wykonawca), i RAFAKO S.A. (Zamawiający). Zgodnie z treścią porozumienia strony zgodnie postanowiły, iż przedmiotowa Umowa zostanie rozwiązana z dniem 30 listopada 2013 roku ...

więcej

44/2013 (15.11.2013)

Zmiana warunków sprzedaży majątku wchodzącego w skład masy upadłości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2013 z dnia 30 października 2013 r. Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż sprzedaż przedmiotu przetargu nie nastąpiła w zakładanym terminie tj. do dnia 15 listopada 2013 r. ...

więcej

43/2013 (12.11.2013)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 listopada 2013 r. ogłosił pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości ...

więcej

42/2013 (07.11.2013)

Wynik przetargu na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w dniu 22 października 2013 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2013 w dniu 22 października 2013 r. Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z ww. przetargiem nie wpłynęła żadna oferta ...

więcej

41/2013 (30.10.2013)

Wypowiedzenia dwóch kontraktów realizowanych dla Rafako S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2012 z dnia 23 maja 2012 r., w którym informowano m.in. o zawarciu umowy w przedmiocie dostawy i montażu konstrukcji stalowych reaktorów SCR z przeznaczeniem dla budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotłów OP-650 nr 4, 5, 6, 7, 8 w Elektrowni „Kozienice" S.A. Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 października 2013 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rozwiązaniu ww. umowy dokonanym przez RAFAKO S.A. (Zamawiający) ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia. Jednocześnie w tym samym dniu Emitent otrzymał oświadczenie RAFAKO S.A. o rozwiązaniu innej umowy zawartej ze Spółką ...

więcej

40/2013 (30.10.2013)

Kontynuacja sprzedaży majątku wchodzącego w skład masy upadłości

W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w dniu 17 września 2013 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2013 w dniu 17 września 2013 r. Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, że ww. przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na fakt, iż żaden z oferentów nie złożył ważnej oferty. W przetargu udział wzięło dwóch oferentów, spośród których najwyższą ofertę złożyła firma PG Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PG Energy) proponując ...

więcej

   Strona nr 2 z 57   

Drukuj
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony