Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Bieżące
Bieżące
Kontynuacja sprzedaży majątku wchodzącego w skład masy upadłości

Raport bieżący nr: 40/2013
Data raportu: 30.10.2013

Kontynuacja sprzedaży majątku wchodzącego w skład masy upadłości

W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w dniu 17 września 2013 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2013 w dniu 17 września 2013 r. Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, że ww. przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na fakt, iż żaden z oferentów nie złożył ważnej oferty. W przetargu udział wzięło dwóch oferentów, spośród których najwyższą ofertę złożyła firma PG Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PG Energy) proponując:
1. zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) za cenę 2.627.000 zł,
2. zakup 100% udziałów w podmiocie zależnym Emitenta - spółce Energomontaż-Południe Katowice sp. z o.o. za cenę 82.200 zł,
3. wzięcie w dzierżawę nieruchomości, o których mowa w przywołanym powyżej raporcie bieżącym nr 37/2013 na czas oznaczony 2 lat za zapłatą miesięcznego czynszu dzierżawnego w kwocie 20.000 zł.

Jednocześnie w dniu 30 października 2013 r. do Spółki wpłynęła oferta PG Energy, jako podtrzymanie woli zakupu przedmiotu przetargu za przywołaną powyżej cenę minimalną. Wraz z ofertą PG Energy dostarczyło dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich środków finansowych. Z uwagi na złożoność przedmiotu przetargu oraz zależności od stron trzecich w zakresie certyfikatów i kontraktów handlowych PG Energy nie zakończyło procesu uzgodnień transakcji i potrzebuje dodatkowego czasu, aby przystąpić do finalnej umowy nabycia ZCP.

Biorąc powyższe pod uwagę Syndyk po uzyskaniu zgody Sędziego-Komisarza przystąpi do zbycia przedmiotu przetargu w trybie sprzedaży z wolnej ręki. Zakłada się, iż sprzedaż przedmiotu przetargu zostanie sfinalizowana w terminie do dnia 15 listopada 2013 r., o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Załączniki:

Raport bieżący nr 40/2013
0,1 MB
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony