Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Relacje Inwestorskie » Kalendarium EP » Archiwum
Archiwum
30.06.2014

ZWZ Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej

23.06.2014

Termin na złożenie akcji na okaziciela celem uczestniczenia w WZ Spółki

17.03.2014

Zniesienie dematerializacji akcji ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej

10.03.2014

Zaprzestanie podlegania przez Emitenta obowiązkom informacyjnym oraz wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

03.03.2014

Publikacja wyników za IV kwartał 2013 r.

14.11.2013

Publikacja wyników za III kwartał 2013 r.

19.09.2013

Zmiana systemu notowań akcji Spółki

17.09.2013

Uprawomocnienie Postanowienia Sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki

02.09.2013

Publikacja wyników za I półrocze 2013 r.

27.06.2013

ZWZ Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej

11.06.2013

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej

15.05.2013

Publikacja wyników za I kwartał 2013 r.

21.03.2013

Publikacja raportów za 2012 r.

18.01.2013

Ogłoszenie upadłości Energomontaż-Południe S.A. z możliwością zawarcia układu

17.12.2012

NWZ Energomontaż-Południe SA

01.12.2012

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ Energomontaż-Południe SA

14.11.2012

Publikacja wyników za III kwartał 2012 r.

31.08.2012

Publikacja wyników za I półrocze 2012 r.

13.08.2012

DM BZ WBK SA - podtrzymana rekomendacja: sprzedaj , cena docelowa obniżona do: 0,10 zł

08.08.2012

Wpłynięcie zawiadomień o zmianie bezpośredniej kontroli nad Energomontaż-Południe S.A. w obrębie Grupy Kapitałowej PBG

06.08.2012

Zawiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Emitenta

18.07.2012

NWZ Energmontaż-Południe SA

02.07.2012

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ Energomontaż-Południe SA

28.06.2012

ZWZ Energomontaż-Południe SA

20.06.2012

Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

18.06.2012

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki uprawniających do 5% kapitału/głosów w Spółce

15.06.2012

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą

13.06.2012

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5 % w ogólnej liczbie głosów w ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A.

12.06.2012

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ Energomontaż-Południe SA

15.05.2012

Publikacja wyników za I kwartał 2012 r.

30.04.2012

Publikacja raportów za 2011 r.

12.04.2012

NWZ Energomontaż-Południe SA

27.03.2012

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ

29.02.2012

Publikacja wyników za IV kwartał 2011 r.

20.01.2012

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż-Południe S.A.

04.01.2012

Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę zarządzającą

28.12.2011

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą

23.12.2011

Wpłynięcie zawiadomień o zmianie bezpośredniej kontroli nad Energomontaż Południe S.A. w obrębie Grupy PBG

20.12.2011

Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę zarządzającą

10.12.2011

Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę zarządzającą oraz osobę blisko związaną

05.12.2011

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą

30.11.2011

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą - korekta

24.11.2011

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż-Południe S.A.

21.11.2011

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą

14.11.2011

Publikacja wyników za III kwartał 2011 r.

14.11.2011

Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za trzeci kwartał 2011 roku

28.10.2011

Zakończenie skupu akcji własnych

26.10.2011

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą

24.10.2011

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą

10.10.2011

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą

29.09.2011

Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą

31.08.2011

Publikacja wyników za I półrocze 2011 r.

18.08.2011

DM BZ WBK SA - rekomendacja: sprzedaj, cena docelowa w okresie 12 miesięcy: 3,56 zł

03.08.2011

Zawiadomienie od Vena sp. z o.o. Projekt 2 spółka komandytowo-akcyjna o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż-Południe S.A.

01.08.2011

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą

11.07.2011

Zbycie akcji własnych Emitenta oraz decyzje organów Spółki dotyczące skupu akcji własnych

08.07.2011

Zawiadomienia od Pioneer Pekao Investment Management S.A. o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż-Południe S.A.

23.06.2011

Zawiadomienie PBG S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż-Południe S.A.

21.06.2011

Zbycie akcji własnych Emitenta

17.06.2011

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą

11.06.2011

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ

16.05.2011

Publikacja wyników za I kwartał 2011 r.

08.04.2011

Wezwanie na sprzedaż akcji Spółki

21.03.2011

Publikacja raportów za 2010 r.

15.03.2011

Nabycie akcji własnych

08.03.2011

Nabycie akcji własnych

03.03.2011

Nabycie akcji własnych

28.02.2011

Nabycie akcji własnych

21.02.2011

Nabycie akcji własnych

18.02.2011

Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż-Południe S.A.

16.02.2011

Nabycie akcji własnych

11.02.2011

Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

11.02.2011

Nabycie akcji własnych

08.02.2011

Nabycie akcji własnych

07.02.2011

Nabycie akcji własnych

03.02.2011

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

03.02.2011

Nabycie akcji własnych

01.02.2011

Nabycie akcji własnych

31.01.2011

Nabycie akcji własnych

28.01.2011

Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

25.01.2011

Nabycie akcji własnych

21.01.2011

Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

21.01.2011

Aktualizacja parametru skupu akcji własnych

17.01.2011

Rozpoczęcie skupu akcji własnych

13.01.2011

Kontynuacja NWZ (po przerwie) od godz. 14:00

03.01.2011

Połączenie ze spółką zależną CK-Modus Sp. z o.o.

27.12.2010

Przerwa w NWZ do dnia 13.01.2011 do godz. 14:00

21.12.2010

Kontynuacja NWZ (po przerwie) od godz. 13:30

20.12.2010

Przerwa w NWZ do dnia 27.12.2010 do godz. 13:30

04.12.2010

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ

19.11.2010

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

19.11.2010

Zwołanie NWZ Energomontaż–Południe S.A. na dzień 20.12.2010 r.

18.11.2010

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki Energomontaż-Południe S.A. z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o.

10.11.2010

Publikacja wyników za III kwartał 2010 r.

08.09.2010

Nabycie akcji Spółki

31.08.2010

Publikacja wyników za pierwsze półrocze 2010 r.

04.08.2010

Odpowiadamy Inwestorom - wyróżnienie Pulsu Biznesu

23.07.2010

Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

14.06.2010

ZWZ Energomontaż-Południe SA

17.05.2010

Publikacja wyników za I kwartał 2010 r.

30.04.2010

Publikacja wyników za 2009 r.

18.03.2010

Spotkanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA

01.03.2010

Publikacja wyników za IV kwartał 2009 r.

19.02.2010

Podsumowanie prywatnej subskrypcji akcji serii E

17.02.2010

Pierwszy dzień notowań akcji serii E

16.02.2010

Rejestracja przez KDPW akcji serii E Emitenta

12.02.2010

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii E Emitenta

05.02.2010

Zakończenie emisji akcji

12.11.2009

Publikacja wyników kwartalnych

06.11.2009

Emisja warrantów

19.10.2009

Razem lepiej ..? - rekomendacja Domu Maklerskiego BZ WBK SA, kupuj, wycena akcji na poziomie 5,20 zł

23.09.2009

Konferencja prasowa

31.08.2009

Publikacja wyników półrocznych

14.08.2009

Wypłata dywidendy

27.07.2009

Ustalenie prawa do dywidendy

14.05.2009

Publikacja wyników kwartalnych

02.03.2009

Skupieni na core-businessie? - rekomendacja Domu Maklerskiego BZ WBK SA, kupuj, wycena akcji na poziomie 3,81 zł

04.02.2009

Skupieni na core-businessie? - rekomendacja Domu Maklerskiego BZ WBK SA, kupuj, wycena akcji na poziomie 3,87 zł

Drukuj
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony