Energomontaż Południe

Serwis Prasowy

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66924ab354181'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66924ab3541ff'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66924ab35484c'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66924ab3548cc'"

Strona nr 1 z 18   

16.06.2014

Informacja dla Akcjonariuszy dotycząca wydawania dokumentów / odcinków zbiorowych akcji Spółki

Informujemy, iż w związku z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym rozpoczyna się proces wydawania akcjonariuszom odcinków zbiorowych akcji / akcji ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) ...

więcej

17.03.2014

Zniesienie dematerializacji akcji ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 296/14 z dnia 17 marca 2014 roku, zgodnie z którą

więcej

04.03.2014

Termin zaprzestania podlegania obowiązkom informacyjnym oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał komunikat z dnia 3 marca 2014 r. zgodnie z treścią, którego z końcem dnia 10 marca 2014 r. upływa 6 miesięcy od dnia ...

więcej

17.09.2013

Uprawomocnienie postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki

W dniu 17 września 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dniem 10 września 2013 roku stwierdził prawomocność postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację mająt

więcej

28.08.2013

Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki

W dniu 28 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy wydał w sprawie z wniosku Spółki postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Spółki z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki.

więcej

31.05.2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Zarząd Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna w upadłości układowej zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15.

więcej

25.03.2013

Oświadczenie Zarządu w sprawie stanowiska niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdań finansowych za 2012 r.

W związku, ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej (Spółka) za rok obrotowy 2012 oraz stanowiskiem biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe ...

więcej

07.03.2013

Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie informacji wprowadzających w błąd inwestorów

Zarząd ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości układowej informuje, że informacje pojawiające się na niektórych forach dyskusyjnych o zmianie przez Sąd upadłości układowej Emitenta na upadłość likwidacyjną są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd inwestorów giełdowych ...

więcej

18.01.2013

Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej

W dniu 18 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.

więcej

Strona 1 z 18   

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.