string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6474453b5386b'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6474453b5396c'" Energomontaż English version
Władze
string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6474453b5d28e'"

 

  Pobierz  
Mirosław MOZDŻEŃ Syndyk
pdf
pokaż szczegóły
Piotr SZYMCZYK Prezes Zarządu 
pdf
pokaż szczegóły
  • Członkowie Zarządu Spółki, zgodnie z zapisami Statutu, powoływani są na okres 5-cio letniej wspólnej kadencji.


Rada Nadzorcza

 

Pobierz


Przemysław SZKUDLARCZYK Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
pdf
pokaż szczegóły
Kadencja:
28.06.2012 - 28.06.2017
   

Piotr RUTKOWSKI Sekretarz Rady Nadzorczej
pdf
pokaż szczegóły
Kadencja:
28.06.2012 - 28.06.2017    

Tomasz TOMCZAK Członek Rady Nadzorczej
pdf
pokaż szczegóły
Kadencja:
28.06.2012 - 28.06.2017

  • Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z zapisami Statutu, powoływani są  na okres 5-cio letniej wspólnej kadencji.

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.