Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Oferta » OW Perła
Ośrodek Wczasowy "Perła"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

 

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą Katowicach przy ulicy Mickiewicza 15 ogłasza postępowanie ofertowe w sprawie nabycia ośrodka wypoczynkowego PERŁA w Mrzeżynie i zaprasza do składania ofert.

Ośrodek położony w Mrzeżynie przy ulicy Tysiąclecia 13 to nieruchomość składająca się z:

 • Działki gruntowej zabudowanej o powierzchni 1,1356 ha.
 • Budynków o łącznej powierzchni 2531 m2 tj.:
 1. budynek - dom wczasowy KAROLINKA - murowany,, o powierzchni użytkowej 283 m2,
 2. budynek - dom wczasowy MUSZELKA - murowany,, o powierzchni użytkowej 170 m2,
 3. budynek - dom wczasowy BURSZTYN - murowany,, o powierzchni użytkowej 192 m2,
 4. budynek - dom wczasowy WRZOS - murowany,, o powierzchni użytkowej 122 m2,
 5. budynek kawiarni -gospodarczy - murowany,, o powierzchni użytkowej 19 m2,
 6. budynek gospodarczy nr 3 - murowany,, o powierzchni użytkowej 9 m2,
 7. budynek gospodarczy nr 6a(łazienka) - murowany,, o powierzchni użytkowej 30 m2,
 8. budynek magazyn gospodarczy - murowany,, o powierzchni użytkowej 18 m2,
 9. budynek dom administracyjny JAGÓDKA - murowany,, o powierzchni użytkowej 68 m2,
 10. budynek socjalno-administracyjny i noclegowy KARLIK - murowany,, o powierzchni użytkowej 860 m2,
 11. budynek wielofunkcyjny - murowany,, o powierzchni użytkowej 458,80 m2,
 12. 7 domków campingowych - drewnianych, o powierzchni użytkowej 157,85 m2,
 13. 5 domków campingowych - drewnianych, o powierzchni użytkowej 143,87 m2,

oraz budowli tj.:

 • chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK,
 • chodniki o nawierzchni z płytek chodnikowych,
 • place o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK,
 • ogrodzenie ze sztachet na słupkach drewnianych(przy kawiarni),
 • ogrodzenie - wykonane z elementów stalowych w ramkach, umocowanych do słupków osadzonych w cokole betonowym,
 • 3 bramy i 3 furtki stalowe,
 • urządzenia placów zabaw dla dzieci,
 • stół stalowy z blatem z lastryko do gier stołowych,
 • pergole drewniane,
 • boisko do siatkówki,
 • krąg taneczny,
 • oświetlenie terenu lampami typu parkowego,

Przyłącza do sieci:

 • energetyczne,
 • wodociągowe z sieci miejscowej,
 • kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do sieci miejscowej,
 • gazowe,
 • telefoniczne,

OFERTA W SPRAWIE NABYCIA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • podstawowe dane oferenta - w tym także telefon kontaktowy lub adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy również NIP, REGON, odpis z KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej,
 • oferowaną cenę netto i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu składanej oferty,
 • zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z nabyciem nieruchomości w tym także opłat notarialnych i sądowych,
 • w przypadku osób fizycznych - zgoda współmałżonka na zawarcie umowy i dokonanie zabezpieczeń.
 • oświadczenie o niezaleganiu z opłatami do Urzędu Skarbowego i ZUS
 • zaświadczenie o braku karalności (dotyczy osób fizycznych i członków organów zarządzających) za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 • Dokumenty potwierdzające dobrą sytuację finansową: sprawozdania finansowe(bilans rachunek zysków i strat) za ostatnie dwa lata (dla osób prowadzących pełną księgowość) lub zamknięcie książki przychodów i rozchodów, PIT B, ewidencję środków trwałych za ostatnie dwa lata (dla osób prowadzących uproszczoną księgowość).

Ofertę dotyczącą nabycia nieruchomości prosimy złożyć w terminie do dnia
15 października 2011 r.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Spółki: w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 15, pokój 309.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego postępowania można uzyskać:

 • telefonicznie pod numerami telefonów: 32 32-2008-257 lub GSM 693-920-150
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@energomontaz.pl
 • bezpośrednio w siedzibie Spółki.
 • na stronie internetowej spółki: www.energomontaz.pl/ow-perla
Energomontaż-Południe S.A. zastrzega sobie prawo do wyboru oferty w oparciu o przyjęte kryteria jak również prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych z tego tytułu na każdym jego etapie.


Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy - prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19/2004 z późn. Zmianami).

 

 

 
 
OW Perła
OW Perła

Ośrodek wczasowy „Perła” położony jest w bardzo dobrej lokalizacji w Mrzeżynie, zaledwie 150 metrów od morza. Niedawno został wyremontowany i oferuje Gościom odpowiedni standard zakwaterowania i wypoczynku w pokojach oraz domkach kempingowych.

Jest to idealne miejsce na wczasy, kolonie i zielone szkoły oraz organizację wszelkich imprez okolicznościowych.

Do dyspozycji gości, na terenie ośrodka, znajdują się boiska sportowe do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa i innych gier oraz specjalnie przystosowany plac zabaw dla dzieci. Wolne chwile w ośrodku można spędzić również przy grilu i w kawiarnii.

Na terenie Ośrodka Wczasowego prowadzona jest również działalność gastronomiczna i cateringowa. Ośrodek organizuje różnego rodzaju przyjęcia okolicznościowe, takie jak wesela, komunie itp. 

 

Ośrodek Wypoczynkowy „Perła”
72-330 Mrzeżyno
ul. Tysiąclecia 13
Tel: 91 386 62 24
E-mail: owperla@energomontaz.pl

Zapraszamy na stronę internetową www.owperla.pl

Drukuj
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony