Pan Tomasz Tomczak urodził się w 1972 roku w Poznaniu.

Wykształcenie:
2008- Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Executive Master of Business Administration realizowany przy współpracy z The Nottingham Trent University
2006- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Świadectwo Ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Górnictwo Otworowe Złóż Węglowodorów
2002- Canadian International Management Institute, szkolenie dotyczące trwałego sukcesu i roli menedżera;
1997- Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Transport, specjalność transport drogowy

Przebieg pracy zawodowej:
PBG OIL AND GAS Sp. z o.o. - 10.10.2012 - do chwili obecnej - prezes zarządu
PBG S.A. (dawniej TECHNOLOGIE GAZOWE PIECOBIOGAZ Sp. z o.o.):
01.04.2005 - do chwil obecnej- wiceprezes zarządu (19.03.2004 - 01.04.2005 - członek zarządu - dyrektor ds. technicznych; 01.04.2000 - 19.03.2004 - dyrektor ds. technicznych; 01.05.1999 - 01.04.2000 - szef projektu; 01.03.1998 - 01.05.1999 - kierownik robót; 01.01.1998 - 01.03.1998 - asystent zarządu ds. technicznych)
„PIECOBIOGAZ„ s.c. J.Wiśniewski, M.Wiśniewska - 08.12.1997 -01.01.1998 - asystent ds. technicznych
VOLVO -SERVICE Zbigniew Przymusiński - 03.02.1997 - 30.11.1997 - przedstawiciel handlowy a następnie zastępca service managera

Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych:
PBG TECHNOLOGIA - od 30.04.2009;
PBG Energia Sp. z o.o. - od 02.04.2011;
RADA PROGRAMOWA FUNDACJA PBG - od 26.10.2010;
ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej - od 17.12.2012

Zaświadczenia:
2004 - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, Świadectwo do zatrudnienia na stanowisku osoby średniego dozoru technicznego ruchu o specjalności technicznej mechanicznej w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi ropę naftową i gaz ziemny
2004 - Armsystem, zaświadczenie nr 2436/2004 uczestnictwa w szkoleniu „Integracja systemów Wymagania normy PN-EN ISO 14001:1998. Aspekty środowiskowe. Wymagania normy PN-N-18001:2004. Ryzyko zawodowe"
2004 - Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu Finansowa logika podejmowania decyzji biznesowych
2004 - SITPNiG Komisja Kwalifikacyjna nr 204, Świadectwo Kwalifikacyjne nr 134/04/204 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń GRUPY 3
2004 - SITPNiG Komisja Kwalifikacyjna nr 204, Świadectwo Kwalifikacyjne nr 133/04/204 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń GRUPY 2
2002 - Negocjator. Agencja Usług Szkoleniowych i Doradztwa Personalnego, ukończenie szkolenia: Sztuka prowadzenia profesjonalnej prezentacji
2001 - BVQI - warsztaty uzupełniające dla auditorów.