Pan Przemysław Szkudlarczyk zasiada w Radzie Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej od dnia 12 kwietnia 2012 roku.

Wykształcenie wyższe:

1994 - Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Mechanika i Budowa Maszyn
1996 - Politechnika Warszawska - studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska w zakresie Inżynieria Gazownictwa
2002 - Canadian International Management Institute, szkolenie dotyczące trwałego sukcesu i roli menedżera
2004 - Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształtowania Menedżerów, Uniwersytet Gdański oraz Rotterdam School of Management Erasmus Graduale School of Business - Executive, dyplom Master of Business Administration.

Szczególne uprawnienia:
2002 - Minister Skarbu Państwa: Dyplom nr 4581/2002 złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:
PBG S.A.  w upadłości układowej (dawniej TECHNOLOGIE GAZOWE PIECOBIOGAZ sp. z o.o.):
28.06.2012 - nadal - członek Rady Nadzorczej
2003 - 28.06.2012 - Wiceprezes Zarządu
1998 - 2001 - Dyrektor ds. Rozwoju

2002 - 2004 a następnie 2007 - 2009 - Prezes Zarządu KRI S.A. z siedzibą w Wysogotowie k/Poznania
1994 - 1998 PGNiG oddział Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu - pracownik biura technicznego


Pan Przemysław Szkudlarczyk obecnie zasiada w Radach Nadzorczych:
PBG S.A. w upadłości układowej
RAFAKO S.A.
Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej
Fundacja PBG
PBG Energia sp. z o.o.