Pan Piotr Szymczyk, ur. w 1973 roku. Funkcję Prezesa Zarządu Spółki  pełni  od dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wykształcenie: wyższe
1992‐1998 Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej
1995-1996 Politechnika Wrocławska/Central Connecticut State University, Studia Podyplomowe: „Komunikacja w Organizacji i Zarządzaniu".

Doświadczenie zawodowe:
2012 Prezes Zarządu/Likwidator VATTENFALL POLAND Sp. z o.o.
2011 Prezes Zarządu VATTENFALL WOLIN-NORTH Sp. z o.o.
2002-obecnie - własna działalność gospodarcza w zakresie restrukturyzacji, outsourcingu oraz zarządzania procesami upadłościowymi, kluczowi klienci i projekty: Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. - restrukturyzacja grupy kapitałowej, prywatyzacja spółki zależnej-; Fortis Bank - wprowadzenie nowych produktów i kanału sprzedaży; Gillette Polska - grupa Procter & Gamble; przygotowywanie projektów budowlanych i deweloperskich; Vattenfall Heat Poland - sprzedaż terenów Elektrowni Powiśle (2005 r.), stworzenie i wydzielenie spółek transportu kolejowego i remontowej oraz ich sprzedaż - Coaltran Sp. z o.o., R&M Mainserv Sp. z o.o. (2003-2005).
2000‐2002 ELEKTROCIEPŁOWNIE WARSZAWSKIE, VATTENFALL HEAT POLAND S.A. Kierownik Programu Restrukturyzacji, Kierownik Projektów Strategicznych.
1998‐2001 VATTENFALL POLAND Sp. z o.o. - Asystent Zarządu, Kierownik Projektów.

Kursy, szkolenia i kwalifikacje:
Egzamin Ministerstwa Sprawiedliwości dla Syndyków i Likwidatorów Przedsiębiorstw (2011)
Project Management Professional Certification (PMP®) by Project Management Institute (PMI®) - 2004.
Wykładowca na konferencjach IIR (Institute for International Research) z zakresu zarządzania grupą kapitałową.

Pan Piotr Szymczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Energomontaż‐Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.