Pan Piotr Rutkowski zasiada w Radzie Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A.w upadłości likwidacyjnej od dnia 12 kwietnia 2012 roku.


Posiada wyższe wykształcenie: magister techniki - ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie.

Przebieg kariery zawodowej:
2009 - do chwili obecnej Dyrektor ds. energetyki w TP S.A. Zajmuje się koordynacją współpracy Grupy Kapitałowej TP z sektorem elektroenergetycznym.
Od maja do listopada 2009 Doradca Zarządu w TP S.A. - budowa strategii współpracy TP z sektorem elektroenergetycznym, opracowanie strategii zarządzania obszarem energetyki w strukturach grupy Kapitałowej TP.
2008 - 2009 Główny specjalista w Departamencie Sprzedaży Exatel S.A. Koordynował działania sprzedaży spółki w sektorze publicznym.
2007 Prezes Zarządu ECO - Brasco spółki działającej w sektorze biopaliw.
2006 - 2008 Doradca Zarządu Exatel S.A. ds. współpracy z sektorem elektroenergetycznym.
2006 - 2007 Pełnomocnik Zarządu Brasco S.A. Koordynacja działań spółki w obszarze biopaliw i energetyki odnawialnej.
2005 - 2006 Członek Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Nadzór nad działalnością marketingową, informatyczną, koordynacja działań w obszarze nadzoru właścicielskiego i strategii spółki.
2005 Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu Rady Ministrów ds. rozwoju sektora Elektroenergetycznego oraz Międzyresortowego Zespołu Rady Ministrów ds. realizacji programu restrukturyzacji górnictwa. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Nadzór nad sektorem energetycznym, paliwowym, gazowym i górniczym.
2003 - 2005 Wiceprezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Nadzór nad procesami związanymi z obszarem inwestycji kapitałowych oraz zarządzania informatyką, strategią rozwoju i działalnością spółek z Grupy Kapitałowej PSE S.A.
2003 Doradca sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. Koordynacja spraw związanych z umową offsetową na zakup samolotu wielozadaniowego F-16 oraz realizacją programu rządowego wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej i rządowego programu restrukturyzacji Jednostek Badawczo Rozwojowych.
2001 - 2003 Szef gabinetu Ministra Gospodarki. Koordynacja prac Ministerstwa z Radą Ministrów, Sejmem i Senatem, stowarzyszeniami i podmiotami prawa handlowego. Współpraca z członkami kierownictwa resortu w procesie wdrażana aktów prawnych związanych z działalnością Ministerstwa.
1998 - 2003 Wiceprezes Zarządu Trasa Świętokrzyska sp. z o.o. (spółka Gminy Warszawa Centrum). Nadzór nad realizacją inwestycji budowy trasy i mostu Świętokrzyskiego wraz z zagłębieniem Wisłostrady szczególnie w obszarze ekonomiczno-finansowym oraz organizacją przetargów na prace projektowe i wykonawcze. Odpowiedzialność za kontakty z władzami samorządowymi.
1991 - 2001 Wiceprezes TOURMACO sp. z o.o. Nadzór nad działalnością spółki związaną z zarządzaniem nieruchomościami (ok. 130 obiektów PTTK) w zakresie umów dzierżaw i najmu, realizacji remontów i inwestycji, sprzedaży i zakupu nieruchomości. Nadzór nad działalnością spółek działających w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
1992 - 2001 Wiceprezes Zarządu FIN-CO-MA sp. z o.o. Opracowywanie na zlecenie banków, firm, osób fizycznych analiz ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych przedsięwzięć gospodarczych z wykorzystaniem tych opracowań przy udzielaniu kredytów lub pozyskiwaniu dofinansowania na realizację inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego.
1986 - 1991 Wicedyrektor Departamentu Upowszechniania Turystyki i Wypoczynku w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki, a następnie Komitecie Młodzieży i Kultury Fizycznej. Koordynacja współpracy resortu z organizacjami i stowarzyszeniami z obszaru masowej kultury fizycznej i turystyki.
1982 - 1985 Sekretarz Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. Nadzór nad działalnością organizacyjną i administracyjną stowarzyszenia, współpracą z organizacjami państwowymi i samorządowymi.
1980 - 1992 Przewodniczący Rady Okręgowej w Szczecinie Socjalistycznego Związku Studentów w Szczecinie.

Udział w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego:
2012 - nadal członek Rady Nadzorczej ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
2011 - nadal członek Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
2011 - nadal członek Rady Nadzorczej Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk sp. z o. o.
2011 - nadal członek Rady Nadzorczej GREENBET S.A.
2009 - nadal przewodniczący RN PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A.
2005 - 2006 przewodniczący RN Elektrowni Bełchatów
2003 - 2005 wiceprzewodniczący RN Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych PERN S.A.
2003 - 2005 wiceprzewodniczący RN Exatel S.A.
1997 - 1999 przewodniczący RN Dziesiątego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FOKSAL S.A.
1992 - 2000 przewodniczący RN Okręgowego Zarządu Działalności Gospodarczej PZMot w Szczecinie sp. z o.o.
1991 - 2000 przewodniczący RN Okręgowego Oddziału Działalności Gospodarczej PTTK w Szczecinie sp. z o.o.
1991 - 2001 członek RN Stoczni Szczecińskiej PORTA HOLDING S.A.
1989 - 1991 prezes Polskiego Związku Triathlonu.