Pan Mirosław Mozdżeń, ur. w 1973 roku, pełni funkcję syndyka masy upadłości Energomontaż‐Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej. Od dnia 24 czerwca 2013 r. pełnił funkcję Zarządcy Energomontaż‐Południe S.A. w upadłości układowej.

Pan Mirosław Mozdżeń w 1997 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych oraz na listę syndyków. Jest wspólnikiem w Kancelarii Prawniczej Z. Tobor, M. Mozdżeń sp.j. w Katowicach. Pełnił lub dalej pełni między innymi funkcję syndyka masy upadłości w PEC Katowice S.A., Zakłady Metalurgiczne sp. z o.o. w Bytomiu, PPiMUEB ELEKTROMONTAŻ nr 2 w Katowicach, oraz nadzorcy sądowego w Węglozbyt S.A. w Katowicach i funkcję zarządcy w PEMUG -KONSTRUKCJE sp. z o.o. w Katowicach.

Pan Mirosław Mozdżeń nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).