string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66925653b9bb5'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66925653b9cb3'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66925653bbe4b'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66925653bbec3'" Energomontaż-Południe SA Aktualności RSS http://www.inwestor.energomontaz.pl Lista artykułów - EP SA - Aktualności pl 120 <![CDATA[Obwieszczenie w sprawie listy wierzytelności]]> http://www.energomontaz.pl/artykuly/2737,911,obwieszczenie-w-sprawie-listy-wierzytelnosci.htm http://www.energomontaz.pl/artykuly/2737,911,obwieszczenie-w-sprawie-listy-wierzytelnosci.htm Tue, 01 Sep 2015 06:00:00 -0600 <![CDATA[Informacja dla Akcjonariuszy dotycząca wydawania dokumentów / odcinków zbiorowych akcji Spółki]]> http://www.energomontaz.pl/artykuly/2697,911,informacja-dla-akcjonariuszy-dotyczaca-wydawania-dokumentow-odcinkow-zbiorowych-akcji-spolki.htm http://www.energomontaz.pl/artykuly/2697,911,informacja-dla-akcjonariuszy-dotyczaca-wydawania-dokumentow-odcinkow-zbiorowych-akcji-spolki.htm Mon, 16 Jun 2014 15:43:56 -0600 <![CDATA[Zniesienie dematerializacji akcji ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej]]> http://www.energomontaz.pl/artykuly/2698,911,zniesienie-dematerializacji-akcji-energomontaz-poludnie-s-a-w-upadlosci-likwidacyjnej.htm http://www.energomontaz.pl/artykuly/2698,911,zniesienie-dematerializacji-akcji-energomontaz-poludnie-s-a-w-upadlosci-likwidacyjnej.htm Mon, 17 Mar 2014 16:29:18 -0600 <![CDATA[Termin zaprzestania podlegania obowiązkom informacyjnym oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym]]> http://www.energomontaz.pl/artykuly/2681,911,termin-zaprzestania-podlegania-obowiazkom-informacyjnym-oraz-wycofania-akcji-spolki-z-obrotu-na-rynku-regulowanym.htm http://www.energomontaz.pl/artykuly/2681,911,termin-zaprzestania-podlegania-obowiazkom-informacyjnym-oraz-wycofania-akcji-spolki-z-obrotu-na-rynku-regulowanym.htm Tue, 04 Mar 2014 10:09:07 -0600 <![CDATA[Uprawomocnienie postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki]]> http://www.energomontaz.pl/artykuly/2638,911,uprawomocnienie-postanowienia-o-zmianie-sposobu-prowadzenia-postepowania-upadlosciowego-z-mozliwoscia-zawarcia-ukladu-na-postepowanie-obejmujace-likwidacje-majatku-spolki.htm http://www.energomontaz.pl/artykuly/2638,911,uprawomocnienie-postanowienia-o-zmianie-sposobu-prowadzenia-postepowania-upadlosciowego-z-mozliwoscia-zawarcia-ukladu-na-postepowanie-obejmujace-likwidacje-majatku-spolki.htm Tue, 17 Sep 2013 12:47:24 -0600 <![CDATA[Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki ]]> http://www.energomontaz.pl/artykuly/2631,911,zmiana-sposobu-prowadzenia-postepowania-upadlosciowego-z-mozliwoscia-zawarcia-ukladu-na-postepowanie-obejmujace-likwidacje-majatku-spolki.htm http://www.energomontaz.pl/artykuly/2631,911,zmiana-sposobu-prowadzenia-postepowania-upadlosciowego-z-mozliwoscia-zawarcia-ukladu-na-postepowanie-obejmujace-likwidacje-majatku-spolki.htm Wed, 28 Aug 2013 22:11:05 -0600 <![CDATA[Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna w upadłości układowej ]]> http://www.energomontaz.pl/artykuly/2612,911,zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-energomontaz-poludnie-spolka-akcyjna-w-upadlosci-ukladowej.htm http://www.energomontaz.pl/artykuly/2612,911,zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-energomontaz-poludnie-spolka-akcyjna-w-upadlosci-ukladowej.htm Fri, 31 May 2013 13:39:41 -0600 <![CDATA[Oświadczenie Zarządu w sprawie stanowiska niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdań finansowych za 2012 r.]]> http://www.energomontaz.pl/artykuly/2602,911,oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-stanowiska-niezaleznego-bieglego-rewidenta-do-sprawozdan-finansowych-za-2012-r.htm http://www.energomontaz.pl/artykuly/2602,911,oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-stanowiska-niezaleznego-bieglego-rewidenta-do-sprawozdan-finansowych-za-2012-r.htm Mon, 25 Mar 2013 17:12:41 -0600 <![CDATA[Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie informacji wprowadzających w błąd inwestorów]]> http://www.energomontaz.pl/artykuly/2593,911,stanowisko-zarzadu-spolki-w-sprawie-informacji-wprowadzajacych-w-blad-inwestorow.htm http://www.energomontaz.pl/artykuly/2593,911,stanowisko-zarzadu-spolki-w-sprawie-informacji-wprowadzajacych-w-blad-inwestorow.htm Thu, 07 Mar 2013 09:31:19 -0600 <![CDATA[Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej ]]> http://www.energomontaz.pl/artykuly/2573,911,energomontaz-poludnie-s-a-w-upadlosci-ukladowej.htm http://www.energomontaz.pl/artykuly/2573,911,energomontaz-poludnie-s-a-w-upadlosci-ukladowej.htm Fri, 18 Jan 2013 15:12:28 -0600