Energomontaż Południe

Uprawnienia

Wysoko rozwinięta technologia oraz kompetentny, fachowy personel pozwoliły Spółce uzyskać liczne uprawnienia, zarówno technologiczne jak i indywidualne dla poszczególnych pracowników. Energomontaż - Południe SA realizuje swoją działalność w oparciu o następujące uprawnienia, nadane przez niezależne instytucje nadzoru:

Certyfikaty imienne pracowników nie są udostępniane na stronie internetowej.

Certyfikat Opis Pobierz

Decyzja UDT uprawniająca do wytwarzania elementów urządzeń dźwignicowych.

Decyzja UDT uprawniająca do montażu kotłów parowych i wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów parowych, rurociągów technologicznych dla materiałów niebezpiecznych.

Decyzja UDT uprawniająca do naprawy układnic magazynowych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, szynowych, przenośnych, przewoźnych, wciągników i wciągarek.

Decyzja UDT uprawniająca do naprawy kotłów parowych i wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów parowych, rurociągów technologicznych dla materiałów niebezpiecznych.

Decyzja UDT uprawniająca do modernizacji urządzeń ciśnieniowych.

Decyzja UDT uprawniająca do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych.

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.