Energomontaż Południe

Zakres usług

Badania nieniszczące metodami:

Badania niszczące w zakresie:

Serwis i sprzedaż aparatów rentgenowskich

Serwis i naprawa aparatów izotopowych, nadzór izotopowych urządzeń kontrolno - pomiarowych

Uprawnienia Państwowej Agencji Atomistyki:

Wzorcowamie przyrządów:

do pomiaru długości i kąta:

do pomiaru ciśnienia:

do pomiaru temperatury:

do pomiaru wielkości elektrycznych:

przyrządy do pomiaru innych wielkości fizycznych.

Serwis i naprawa urządzeń do obróbki cieplnej złączy spawanych

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.