Energomontaż Południe

Ośrodek Laboratoryjno Badawczy

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66556261522d6'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66556261523a6'"

Ośrodek Laboratoryjno - Badawczy (w trakcie dzierżawy) posiada bogate doświadczenie w dziedzinie badań nieniszczących i niszczących materiałów najnowszej generacji używanych w energetyce i innych gałęziach przemysłu, gdzie stosowane są konstrukcje stalowe o wysokim poziomie technicznym.

Badania wykonywane są fachowo, rzetelnie i terminowo, zgodnie ze standardami krajowymi i europejskimi. OLB działając w oparciu o system jakości spełniający wymagania normy PN EN 17025 gwarantuje wysoką jakość usług. Posiadamy następujące uznania:

Certyfikacja personelu NDT

Ośrodek Laboratoryjno - Badawczy w kooperacji z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, działaw krajowym systemie certyfikacji personelu badań nieniszczących, posiadając akredytację UDT-CERTna przeprowadzanie kursów szkoleniowych w metodzie RT1,2 i 3. Dodatkowo posiadamy poświadczenie UDT-CERT nr CP/NDT/Sz/2/2002 na przeprowadzanie egzaminów certyfikujących personel dla metody badawczej RT1, 2 i 3 zgodnie z wymaganiami normy PN EN 473.

Personel ośrodka laboratoryjno - badawczego

Ośrodek Laboratoryjno - Badawczy posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę kierowniczą oraz wykonującą badania. Personel NDT posiada certyfikaty wg EN 473 nadane przez UDT-CERT oraz TÜV CERT.

» Zakres usług

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.