Energomontaż Południe

Polityka Jakości

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66254b143a864'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66254b143a97b'"

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ,
BHP I ŚRODOWISKOWEGO

Jesteśmy firmą z 60 letnią tradycją, z ugruntowaną znaczącą pozycją na rynku budownictwa energetycznego. Budujemy i serwisujemy instalacje dla energetyki oraz innych branż przemysłu. Uznajemy, że posiadana specjalistyczna wiedza i doświadczenie wspomagane ciągle doskonalonym zintegrowanym systemem zarządzania jakością, środowiskowym i bhp ma podstawowe znaczenie dla prowadzonych przez Spółkę działań biznesowych na międzynarodowym rynku.

Aktualnie naszym celem jest zawarcie układu z wierzycielami i przywrócenie równowagi finansowej Spółki. Jednocześnie dla coraz lepszego spełniania wymagań klienta z zachowaniem odpowiedzialności społecznej prowadzonej działalności deklarujemy:

Polityka niniejsza jest deklaracją najwyższego kierownictwa, stanowi ramy do ustalania celów oraz zadań w odniesieniu do utrzymywanego w Spółce zintegrowanego systemu zarządzania oraz doskonalenia we wszystkich obszarach działania Spółki.

Polityka jest znana wszystkim pracownikom i jest udostępniona publicznie.

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.