Energomontaż Południe

Realizacje

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6692534e953ab'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6692534e954b0'"

Szeroki zakres usług Spółki pozwalał  jej na udział w dużych projektach energetycznych i przemysłowych. Do najważniejszych zadań wykonanych przez Energomontaż-Południe SA należały między innymi:

Montaż i instalacja części ciśnieniowej w ramach budowy nowego bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów:

Oferta Energomontaż-Południe SA

 • instalacja rur łączących powierzchnie grzewcze i kolektory,
 • instalacja rurociągów odwodnień i odpowietrzeń,
 • instalacja rurociągów wewnętrznych kotła i zdmuchiwaczy,
 • montaż rurociągów wysokoprężnych.


 • Dodatkowo Energomontaż-Południe prowadzi prace na rurociągach nisko- i średnioprężnych w obrębie maszynowni, a także montuje kanały powietrza i spalin.

***

Prefabrykacja, dostawa i montaż kanałów spalin na nowobudowane bloki D i E dla Elektrowni Westfalen
 • dostawa i montaż ok. 2600 ton kanałów dla dwóch bloków 800 MW każdy, obejmujące kanały spalin, powietrza świeżego, powietrza pierwotnego, dysz OFA, powietrza uszczelniającego
 • montaż instalacji DeNOx, kompensatorów, klap,
 • montaż instalacji podawania mieszanki pyłu weglowego
Oferta Energomontaż-Południe SA

***

Montaż części ciśnieniowej na nowobudowanym bloku 912 MW w Elektrowni Rheinhafen Dampfkraftwerk 8.

Oferta Energomontaż-Południe SA

W zakres prac Spółki wchodzą prace spawalnicze i operacje wciągania ok. 6,5 tys. ton następujących elementów:
 • zawieszenia kotła i powierzchni grzewczych,
 • ściany szczelne,
 • systemy bandażowe ścian pionowych,
 • kolektory,
 • systemy bandażowe komory paleniskowej,
 • konstrukcje prowizoryczne na czas próby wodnej.

***

Dostawy i prace montażowe na nowym bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza:
 • dostawa i montaż kanałów powietrza i spalin - ok. 1500 ton,
 • prefabrykacja, dostawa, montaż z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji wsporczej budynku maszynowni,
 • prace montażowe przy turbinie TG 460MW obejmujące montaż turbozespołu, montaż rurociągów układu chłodzącego i oleju, montaż rurociągów odwodnień i wody uszczelniającej.

Oferta Energomontaż-Południe SA

***

Modernizacja Wydziału Produkcji Węglopochodnych w Koksowni „Przyjaźń" Sp. z o.o. w zakresie dostawy, montażu, wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji oraz rozruchu następujących obiektów (ok. 1900 ton):

Oferta Energomontaż-Południe SA

 • rurociągi technologiczne: instalacji chłodzenia wody, benzolowni, desorpcji składników kwaśnych i amoniaku z wód procesowych, pompowania odwodnienia smoły;
 • montaż czterech kolumn odkwaszająco-odpędowych;
 • montaż pomp, aparatów i urządzeń technologicznych.

***

Budowa instalacji przygotowania i podawania biomasy do kotłów 225 MW w Elektrowni Łaziska:
 • wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej;
 • wykonanie robót ziemnych;
 • wykonanie silosu żelbetowego;
 • wykonanie fundamentów i dróg;
 • dostawę i montaż przenośników, przesiewaczy i konstrukcji stalowych;
 • wykonanie kanalizacji i instalacji elektrycznej;
 • rozruch instalacji.
Oferta Energomontaż-Południe SA

***

Modernizacja kotła K-3 typu BB-1150 w Elektrowni Bełchatów:

Oferta Energomontaż-Południe SA

 • część ciśnieniowa - ponad 56.000 połączeń spawanych obejmujących podgrzewacz wody, przegrzewacze, odgięcia pod palniki, lej komory paleniskowej, rurociągi wody zasilającej i wdmuchiwaczy parowych, zdmuchiwacze parowe;
 • część paleniskowa - kanały gorącego powietrza, palniki pyłowe, dyfuzory, odsiewacze, kanały pyłowe, ruszt dopalający, odżużlacz, konstrukcje stalowe.

***

Modernizacja GAVO nr 2 na instalacji odsiarczania spalin bloków 225 MW w Elektrowni Łaziska w zakresie:
 • demontaż i montaż koszy grzewczych;
 • demontaż i montaż uszczelnień promieniowych i obwodowych;
 • kontrola łożyska nośnego i prowadzącego wału;
 • montaż i demontaż kompensatorów tkaninowych;
 • izolowanie kanałów spalin i kompensatorów;
 • zabezpieczenie antykorozyjne kanałów spalin;
 • opracowanie dokumentacji technicznej.

Oferta Energomontaż-Południe SA

Lista wykonanych projektów przez Energomontażu-Południe SA [6,35 MB]


Copyright © Energomontaż - Południe S.A.