string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt64743e775413e'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt64743e775425f'" Energomontaż English version
Grupa kapitałowa
string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt64743e775afbd'"

Grupę Kapitałową tworzą Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej jako podmiot dominujący oraz spółka zależna Energomontaż-Południe Katowice sp. z o.o. Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej posiada 100% udział w kapitale zakładowym Energomontaż-Południe Katowice sp. z o.o. Kapitał zakładowy Energomontaż-Południe Katowice sp. z o.o. wynosi 100.000 zł i dzieli się na 200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.