Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi
Przetargi
Udziały w Spółce na sprzedaż

16.02.2021

Udziały w Spółce na sprzedaż

 

1. Syndyk masy upadłości ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach ogłasza przetarg na sprzedaż 190 udziałów w EP Centrum Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000011089).


2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 543 306,00 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześć złotych). Do ceny zostanie doliczony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.


3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Oferty należy składać na adres siedziby Spółki przy ul. Chłodna 2A, 40-311 Katowice, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – UDZIAŁY”, sygnaturą akt X GUp 2/13/3. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.


4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % wartości przedmiotu przetargu wskazanej w pkt. 2 na rachunek bankowy numer 64 2490 0005 0000 4600 1315 4123.


5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie tygodnia licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert, w biurze syndyka przy udziale 3 osobowej komisji przetargowej powołanej przez Syndyka.


6. W przypadku, gdy w zakreślonym terminie wpłynie więcej niż jedna oferta, a różnica w zaproponowanych cenach będzie niższa niż 50 000 zł syndyk zaprosi składających do negocjacji wskazując jednocześnie ostateczny termin, w którym będzie oczekiwał na złożenie dodatkowych ofert.


7. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który wraz z opisem i oszacowaniem wartości udziałów udostępniony jest w siedzibie Spółki od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w godz. od 09.00 do 14.00. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 693 222 998 oraz na stronie www.energomontaz.pl.


pdf Regulamin przetargu 0,59 MB
.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony