Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi
Przetargi
UDZIAŁY W SPÓŁCE NA SPRZEDAŻ

07.05.2015

UDZIAŁY W SPÓŁCE NA SPRZEDAŻ

1. Syndyk masy upadłości ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach ogłasza przetarg na sprzedaż 190 udziałów w EP Centrum Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000011089).

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 905 510 zł (dziewięćset pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych). Do cen zostanie doliczony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 22 maja 2019 r., do godziny 14.00. Oferty należy składać na adres siedziby Spółki przy ul. Mickiewicza 15, pokój 102, 40 – 951 Katowice, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – UDZIAŁY”, sygnaturą akt X GUp 2/13/3. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % wartości przedmiotu przetargu wskazanej w pkt. 2 na rachunek bankowy numer 64 2490 0005 0000 4600 1315 4123.

5. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód
w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.

6. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który wraz z opisem i oszacowaniem wartości udziałów udostępniony jest w siedzibie Spółki od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w godz. od 09.00 do 14.00. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 693 222 998 oraz na stronie www.energomontaz.pl.


doc Regulamin udziały EP Centrum.doc 0,05 MB
pdf Operat EP Centrum Finansowe.pdf 2,92 MB
pdf Korekta do opinii 0,34 MB
.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony