Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi
Przetargi
Nieruchomość inwestycyjna w Będzinie na sprzedaż

11.12.2015

Nieruchomość inwestycyjna w Będzinie na sprzedaż

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA W BĘDZINIE NA SPRZEDAŻ 

1. Przedmiotem przetargu, którego organizatorem jest syndyk masy upadłości ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, jest sprzedaż: 

a)    prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Będzinie przy ul. Energetycznej obejmującej działki nr 1873/5 i 3301/3 o łącznej powierzchni 24 181 m2, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00030515/5,

b)   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Będzinie przy ul. Energetycznej obejmującej działki nr 1929/2, 1929/3, 1929/4, 1929/6, 1929/7, 1930/3, 1930/4 o powierzchni 8 565 m2, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00008065/2 oraz prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 1929/5 o powierzchni 1 563 m2, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00018994/6.

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 100 % wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, wynoszącą dla nieruchomości wymienionej w pkt. 1 ppkt. a 795 847 zł, a dla nieruchomości wymienionej w pkt. 1 ppkt. b 279 453 zł. Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 10 stycznia 2018 r., do godziny 14.00. Oferty należy składać na adres siedziby Spółki przy ul. Mickiewicza 15, pokój 102, 40 – 951 Katowice, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – BĘDZIN”, sygnaturą akt X GUp 2/13/12 oraz oznaczeniem nieruchomości. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % wartości nieruchomości wskazanych w pkt. pkkt. a i b na rachunek bankowy numer 64 2490 0005 0000 4600 1315 4123. Wartość wadium należy obliczyć w zależności od tego czy oferta dotyczy jednej czy dwóch nieruchomości.5. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 11 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 dla nieruchomości wymienionej w pkt. 1 ppkt. a oraz o godz. 12.30 dla nieruchomości wymienionej w pkt. 1 ppkt. b w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 13. 6. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który wraz z Operatem szacunkowym udostępniony jest w siedzibie Spółki od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w godz. od 09.00 do 14.00. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 693 222 998 oraz na stronie www.energomontaz.pl.


doc Regulamin Będzin las.doc 0,05 MB
pdf Operat 1929....pdf 6,41 MB
pdf Operat 3301....pdf 5,85 MB
doc Oferta - wzór.doc 0,03 MB
.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony