Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi
Przetargi
Nieruchomość inwestycyjna w Będzinie na sprzedaż w dniach 7 – 26 marca 2018 r.

07.03.2015

Nieruchomość inwestycyjna w Będzinie na sprzedaż w dniach 7 – 26 marca 2018 r.

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA W BĘDZINIE NA SPRZEDAŻ 

1. Przedmiotem przetargu, którego organizatorem jest syndyk masy upadłości ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, jest sprzedaż: 

a)    prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Będzinie przy ul. Energetycznej obejmującej działki nr 1873/5 i 3301/3 o łącznej powierzchni 24 181 m2, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00030515/5

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 90 % wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, wynoszącą 716 262,30 zł. Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 26 marca 2018 r., do godziny 14.00. Oferty należy składać na adres siedziby Spółki przy ul. Mickiewicza 15, pokój 102, 40 – 951 Katowice, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – BĘDZIN”, sygnaturą akt X GUp 2/13/12 oraz oznaczeniem nieruchomości. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % wartości nieruchomości na rachunek bankowy numer 64 2490 0005 0000 4600 1315 4123.

5. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 12.30 w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 13.

6. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który wraz z Operatem szacunkowym udostępniony jest w siedzibie Spółki od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w godz. od 09.00 do 14.00. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 693 222 998 oraz na stronie www.energomontaz.pl.

 


pdf Operat 3301....pdf 5,85 MB
doc Oferta - wzór.doc 0,03 MB
doc Regulamin Będzin las 2 przetarg.doc 0,05 MB
.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony