Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi
Przetargi
Przetarg na sprzedaż Nieruchomości Inwestycyjnej w Piotrkowie Trybunalskim w dniach od 20 listopada do 4 grudnia 2017

20.11.2015

Przetarg na sprzedaż Nieruchomości Inwestycyjnej w Piotrkowie Trybunalskim w dniach od 20 listopada do 4 grudnia 2017

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA NA SPRZEDAŻW PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się na niej budynków w postaci hali przemysłowej, budynku administracyjno - socjalnego oraz budynków biurowych z częścią warsztatową i socjalną, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Przemysłowej nr 25A KW nr PT1P/00009227/6. Organizatorem przetargu jest Syndyk masy upadłości ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach.

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 70 % wartości oszacowania to jest netto 073 000 zł.Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 4 grudnia 2017 r., do godziny 14.00. Oferty należy składać na adres siedziby Spółki przy ul. Mickiewicza 15, pokój 102, 40 – 951 Katowice, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI”, z oznaczeniem sygnatury akt X GUp 2/13/12. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 307 300 zł na rachunek bankowy numer 64 2490 0005 0000 4600 1315 4123.

5. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 7 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 13.

6. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który wraz z Operatem szacunkowym udostępniony jest w siedzibie Spółki od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w godz. od 09.00 do 14.00. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 693 222 998 oraz na stronie www.energomontaz.pl.

7. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej nr 25A, w dni powszednie, od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w godzinach od 09.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu.

8. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty.


pdf KO Piotrków Trybunalski.pdf 1,12 MB
pdf Operat Piotrków Trybunalski.pdf 0,03 MB
pdf operat Piotrków Trybunalski1.pdf 0,63 MB
pdf Regulamin Piotrków Trybunalski.pdf 0,15 MB
.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony