Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi
Przetargi
Przetarg na sprzedaż mieszkań w Katowicach i Tychach w dniach 7 – 21 lutego 2018 r.

07.02.2015

Przetarg na sprzedaż mieszkań w Katowicach i Tychach w dniach 7 – 21 lutego 2018 r.

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ W KATOWICACH I TYCHACH 

1.    Organizatorem przetargu jest Syndyk masy upadłości ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach.

2.    Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

Adres

Status prawny

Powierzchnia

Cena wywoławcza (netto)

Katowice, ul. Kijowska 53/42

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

71,30 m2

182 953,60 zł

Katowice, ul. Mała 25/14

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

50,23  m2

140 253,60 zł

Katowice, ul. Radockiego 112/3

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

49,26 m2

133 013,60 zł

Katowice, ul. Fiołków 7/7

prawo własności

51,3 m2

150 962,40 zł

Tychy, Al. Bielska 81/1

prawo własności

46,90 m2

100 444 zł

Tychy, Al. Bielska 81/3

prawo własności

64,58 m2

135 257,60 zł

Tychy, Al. Bielska 81/10

prawo własności

44,02 m2

103 859,20 zł

Tychy, Al. Bielska 81/11

prawo własności

64,58 m2

146 124 zł

Tychy, Al. Bielska 81/12

prawo własności

26,53 m2

61 900,80 zł

Tychy, Al. Bielska 81/28

prawo własności

26,53 m2

61 900,80 zł

Tychy, Al. Bielska 81/29

prawo własności

46,90 m2

105 121,60 zł

3.    Do podanych wyżej cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy numer 64 2490 0005 0000 4600 1315 4123. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona. 

4.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 21 lutego 2018 r., do godziny 14.00. Oferty należy składać na adres siedziby Spółki przy ul. Mickiewicza 15, 40 – 951 Katowice, pokój 102 w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „OFERTA PRZETARG – MIESZKANIE”, z oznaczeniem mieszkania, którego oferta dotyczy i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt X GUp 2/13/12 i dopiskiem „OFERTA PRZETARG – MIESZKANIE”. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

5.    Każda oferta może dotyczyć tylko jednego lokalu mieszkalnego. W sytuacji, gdy oferent będzie zainteresowany zakupem więcej niż jednego lokalu mieszkalnego wówczas powinien złożyć odrębną ofertę w odniesieniu do każdego lokalu mieszkalnego.

6.    Wszystkie lokale mieszkalne są wynajmowane na rzecz osób fizycznych. W przypadku zakupu mieszkania nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Wynajmującego.

     7.    Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 22 lutego 2018 r. o godzinie 13.00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 13.

     8.    Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który wraz z Operatami szacunkowymi udostępnione są w siedzibie Spółki od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w godz. od 09.00 do 14.00. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 693 222 998 oraz na stronie www.energomontaz.pl.

     9.   Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty.

 


pdf Operat Al.Bielska 81 m.1.pdf 0,81 MB
pdf Operat Al.Bielska 81 m.28.pdf 0,84 MB
pdf Operat Al.Bielska 81 m.12.pdf 0,83 MB
pdf Operat Kijowska 53 m.42.pdf 0,84 MB
pdf Operat Fiołków 7 m.7.pdf 3,04 MB
pdf Operat Al. Bielska 81 m3.pdf 3,21 MB
pdf Operat Al. Bielska 81 m.11.pdf 2,95 MB
pdf Operat Mała 25 m.14.pdf 3,19 MB
pdf Operat Radockiego 112 m.3.pdf 3,41 MB
pdf Operat Al.Bielska 81 m.29.pdf 3,17 MB
doc Oferta - wzór.doc 0,03 MB
doc Regulamin mieszkania pozakładowe.doc 0,1 MB
pdf Operat1 Al.Bielska 81 m.10.pdf 2,79 MB
.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony