Energomontaż English version
Serwis prasowy

16.06.2014

Informacja dla Akcjonariuszy dotycząca wydawania dokumentów / odcinków zbiorowych akcji Spółki

Informujemy, iż w związku z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz przywróceniem im formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) zakończono proces wydawania akcji w formie materialnej osobom uprawnionym. Osoby uprawnione, które nie otrzymały dotychczas dokumentu akcji / odcinka zbiorowego akcji proszone są o przekazanie aktualnych danych teleadresowych w postaci skanów wniosków roszczenia na następujący adres poczty elektronicznej piotr.musial@energomontaz.pl.

WNIOSEK ROSZCZENIA

Osoby, których prawo do akcji wynika z danych przekazywanych przez uczestników KDPW na podstawie art. 91 ust. 11 Ustawy według stanu na dzień zniesienia dematerializacji tj. według stanu na dzień 17 marca 2014 r., wypełniają Wniosek nr 1.

Osoby, których prawo do akcji wynika z innych danych, niż przekazywane przez uczestników KDPW na podstawie art. 91 ust. 11 Ustawy, wypełniają Wniosek nr 2 oraz załączają odpowiednie dokumenty potwierdzające to prawo.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Syndyk masy upadłości
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A.
w upadłości likwidacyjnej
Mirosław Mozdżeń
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice

z dopiskiem: AKCJONARIUSZE

Dokumenty akcji Spółki będą wydawane dopiero po zweryfikowaniu treści żądania z danymi z list akcjonariuszy, które Spółka otrzymała od uczestników KDPW (domów maklerskich, w których akcjonariusze posiadają swoje rachunki inwestycyjne). Dokumenty akcji Spółki będą wydawane po weryfikacji uprawnień wnioskodawców.


pdf Wniosek nr 1 0,46 MB
pdf Wniosek nr 2 0,58 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.