Energomontaż English version
Raporty bieżące

Raport bieżący nr: 3/2014
Data raportu: 17.01.2014

Wynik przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

W nawiązaniu raportu bieżącego nr 53/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r., w którym Spółka informowała o ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce" Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z ww. przetargiem nie wpłynęła żadna oferta.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

 

Załączniki:

Raport bieżący nr 3/2014 [pdf]
0,1 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.