Energomontaż English version
Raporty bieżące

Raport bieżący nr: 49/2013
Data raportu: 28.11.2013

Wynik przetargu na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w dniu 12 listopada 2013 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2013 w dniu 12 listopada 2013 r. Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z ww. przetargiem nie wpłynęła żadna oferta.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

 

Załączniki:

Raport bieżący nr 49/2013 [pdf]
0,1 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.