Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Serwis Prasowy
Serwis Prasowy
Wypowiedzenia dwóch kontraktów realizowanych dla Rafako S.A.

30.10.2013

Wypowiedzenia dwóch kontraktów realizowanych dla Rafako S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2012 z dnia 23 maja 2012 r., w którym informowano m.in. o zawarciu umowy w przedmiocie dostawy i montażu konstrukcji stalowych reaktorów SCR z przeznaczeniem dla budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotłów OP-650 nr 4, 5, 6, 7, 8 w Elektrowni „Kozienice" S.A. Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 października 2013 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rozwiązaniu ww. umowy dokonanym przez RAFAKO S.A. (Zamawiający) ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia. Jednocześnie w tym samym dniu Emitent otrzymał oświadczenie RAFAKO S.A. o rozwiązaniu innej umowy zawartej ze Spółką, której przedmiotem była prefabrykacja oraz dostawy konstrukcji stalowych z przeznaczeniem dla modernizacji i remontu obrotowych podgrzewaczy powietrza Bloków Nr 7-12 w PGE Elektrowni Bełchatów S.A. ze skutkiem na 14 dzień licząc od dnia doręczenia oświadczenia. Umowa nie była przedmiotem raportu bieżącego Emitenta z uwagi na fakt, iż nie spełniała stosowanego przez Spółkę kryterium uznawania umów za znaczące. W chwili wypowiedzenia łączna wartość umów, o których mowa powyżej jest znacząca i wynosi ok. 14,7 mln zł. Konsekwencją rozwiązania ww. umów jest zmniejszenie przychodów i portfela zleceń Emitenta.

Spółka podjęła działania mające doprowadzić do rozwiązania umów za porozumieniem stron, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów w postaci naliczenia kar umownych.

W ocenie Syndyka wypowiedzenia są bezskuteczne z uwagi na brak podstaw faktycznych i prawnych.

Spółka uznaje umowy za znaczące przyjmując kryterium 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.


pdf Raport bieżący nr 41/2013 0,1 MB
.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony