Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Serwis Prasowy
Serwis Prasowy
Przystąpienie do sprzedaży majątku wchodzącego w skład masy upadłości

22.10.2013

Przystąpienie do sprzedaży majątku wchodzącego w skład masy upadłości

Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 22 października 2013 r. ogłosił pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

Przedmiotem przetargu jest:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Energetycznej, obejmujące następujące działki:
- nr 1902/1, 1904/1, 1904/3, 1904/4, 1904/5, 1904/6, 1904/7, 1914/1 objęte księgą wieczystą nr KA1B/00008065/2
- nr 1914/3 i 1914/4 objęte decyzją nr G.II-5/8224/846/91 (dla których nie jest prowadzona księga wieczysta)
wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na ww. nieruchomości.
b) prawo własności ruchomości w postaci maszyn i urządzeń oraz sprzętu biurowego i komputerowego.

Dopuszczalne jest składanie wyłącznie łącznych ofert dotyczących całości przedmiotu przetargu określonego w pkt a) i b) powyżej.

Sprzedaż majątku wywołuje skutek przejścia części zakładu pracy na nabywcę w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 17.781.418,00 zł netto. Na cenę wywoławczą składają się:
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości oszacowane na kwotę 12.718.810,00 zł netto,
- ruchomości w postaci maszyn i urządzeń oraz sprzętu biurowego i komputerowego oszacowane na kwotę 5.062.608,00 zł netto.
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 1.778.142,00 zł.

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-Komisarza w dniu 07.11.2013 r. o godzinie 8:00, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.

Umowa sprzedaży przedmiotu przetargu zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-Komisarza w przedmiocie wyboru oferty. Zapłata ceny nabycia nastąpi najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona.

Szczegółowe warunki przetargu zostały zawarte w ogłoszeniu o przetargu, które ukazało się w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 22 października 2013 r. Warunki przetargu zostaną również zamieszczone na stronie firmowej Emitenta www.energomontaz.pl.


pdf Raport bieżący nr 39/2013 0,12 MB
.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony