Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Serwis Prasowy
Serwis Prasowy
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy podwykonawczej na wykonanie zbiorników paliwowych

18.10.2013

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy podwykonawczej na wykonanie zbiorników paliwowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r., w którym informowano o zawarciu umowy na wykonanie zbiorników paliwowych w ramach projektu modernizacji i rozbudowy składu MPS zlokalizowanego na terytorium kraju oraz raportu bieżącego nr 33/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie aktualizacji ww. umowy, Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 października 2013 r. pomiędzy PBG S.A. w upadłości układowej (PBG) a Emitentem doszło do zawarcia porozumienia w sprawie rozwiązania przedmiotowej umowy podwykonawczej. Powodem zawarcia porozumienia jest brak zgody PBG na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy na podmioty trzecie biorące udział w postępowaniu przetargowym dotyczącym zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednocześnie do zawarcia porozumienia przyczynił się również fakt, iż Syndyk nie zamierza prowadzić działalności w zakresie prac budowlanych a nie mając możliwości przeniesienia umowy w tym zakresie na podmioty trzecie zmierza do zakończenia umowy w sposób optymalny dla wierzycieli i masy upadłości.

Zgodnie z protokołem inwentaryzacji robót wartość prac pozostałych do wykonania w ramach rozwiązanej umowy jest znacząca i wynosi ok. 18 mln zł netto, co spełnia stosowane przez Spółkę kryterium uznawania umów za znaczące.

Emitent ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za prace wykonane do dnia zawarcia porozumienia i jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty zawarcia porozumienia do przekazania dokumentacji jakościowych związanych z wykonanymi robotami. Jednocześnie PBG dokona spłaty zaległej kwoty wynagrodzenia za prace dotychczas wykonane, wynoszącej ok. 2,1 mln zł, realizując comiesięcznie częściowe płatności zaległości w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. PBG odstąpiło od dochodzenia jakichkolwiek kar umownych związanych z rozwiązaniem umowy.
Konsekwencją rozwiązania umowy jest zmniejszenie przychodów i portfela zleceń Emitenta. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami stron umowa w pewnej mierze będzie kontynuowana przez jednostkę zależną Emitenta - Energomontaż-Południe Katowice sp. z o.o., co neutralizuje skutki jej rozwiązania.

Spółka uznaje umowy za znaczące przyjmując kryterium 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.


pdf Raport bieżący nr 38/2013 0,12 MB
.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony