Energomontaż English version
Serwis prasowy

28.08.2013

Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki

W dniu 28 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy wydał w sprawie z wniosku Spółki postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Spółki z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki. Przedmiotowe postanowienie uprawomocni się z upływem 7 dni od daty doręczenia Zarządowi Spółki, chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie.

 

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.