Energomontaż English version
Serwis prasowy

04.07.2006

Umowa z Foster Wheeler

 

Zarząd Energomontażu - Południe S.A. informuje, iż dnia 30.06.2006 r. otrzymał podpisaną umowę ze Spółką Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.
Wartość kontraktu wynosi 4.080.000 EUR, a jego przedmiotem są roboty związane z Projektem "Odnowienie Zdolności Generowania Energii przez Południowy Koncern Energetyczny S.A (PKE), Część Kotłowa nadkrytycznego Zespołu Mocy 460 MW w elektrowni Łagisza, w Polsce".
Zgodnie z postanowieniami umowy Energomontaż - Południe S.A. do dnia 01.03.2009 r. (termin szacunkowy) zakończy roboty związane z projektowaniem, wykonaniem i dostarczenie kanałów w Elektrowni Łagisza.

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.