string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66254aef069c1'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66254aef06abf'" Energomontaż English version
Akcjonariat
string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66254aef09e24'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt66254aef09ebb'"

AKCJONARIAT WEDŁUG LICZBY GŁOSÓW/LICZBY AKCJI
(stan na dzień 25 czerwca 2013)

Struktura akcjonariatu
(powyżej 5%)
Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
PBG S.A. w upadłości układowej 46.021.520 64,84% 64,84%


Dominującym akcjonariuszem Spółki jest PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania (adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo).

Kapitał zakładowy Spółki tworzy 70.972.001 akcji, w tym:

Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 1 zł.

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.