string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6692578d70959'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6692578d70a86'"  Printing Serwis Prasowy
Energomontaż Południe

Obwieszczenie w sprawie listy wierzytelności

Data publikacji: 01.09.2015


Obwieszczenie ...


OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 2/13/12 podaje do publicznej wiadomości, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i 257 prawa upadłościowego i naprawczego.

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.