Energomontaż Południe

Uprawomocnienie postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki

Data publikacji: 17.09.2013


W dniu 17 września 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dniem 10 września 2013 roku stwierdził prawomocność postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację mająt
W dniu 17 września 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dniem 10 września 2013 roku stwierdził prawomocność postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki z dnia 28 sierpnia 2013 roku.
Copyright © Energomontaż - Południe S.A.