string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt667394e7084fd'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt667394e7085e0'"  Printing Serwis Prasowy
Energomontaż Południe

Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki

Data publikacji: 28.08.2013


W dniu 28 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy wydał w sprawie z wniosku Spółki postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Spółki z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki.

W dniu 28 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy wydał w sprawie z wniosku Spółki postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Spółki z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki. Przedmiotowe postanowienie uprawomocni się z upływem 7 dni od daty doręczenia Zarządowi Spółki, chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie.

 

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.